Tradycja posiadania broni

/ Strzelectwo, Historia

Tradycja posiadania broni jest tradycją indywidualnej odpowiedzialności. To postawa, która nie oczekuje zasiłków i nie chce być na utrzymaniu lub być zniewolonym przez kogoś czy jakąś organizację.

W rzeczy samej, tradycja posiadania broni postrzega wszystkie te postawy (dziś często występujące) jako godne pogardy. W ten sposób, tradycja posiadania broni jest odzwierciedleniem tego, co było kiedyś szeroko rozumiane…

RESPEKT

Szacunek musi mieć swoje podstawy. Bez indywidualnej odpowiedzialności, szacunek staje się nieważny. Ponieważ kultura broni jest kulturą wolności i odpowiedzialności, pozwala na respekt i kultywuje go; przez wzgląd na respekt dla samego siebie i dla innych jest fundamentem społeczeństwa i społeczności.

KURTUAZJA

Społeczeństwo uzbrojone to społeczeństwo uprzejme. I vice versa. Te fakty są udowodnione i można wskazać przykłady w różnicach pomiędzy społecznościami, które są w odpowiedzialny sposób uzbrojone i tymi, które lekceważą broń lub surowo zabraniają dostępu do niej przez tyrańskie zapędy. Dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że społeczność, której kultura jest określona przez osobistą odpowiedzialność i wzajemny szacunek, będzie również cenić i przejawiać uprzejmość.

OBRONA

Jedynym etycznym celem rządu jest obrona indywidualnej wolności przed zagranicznymi i wewnętrznymi zagrożeniami. Ale ta ochrona nie zawiera najbardziej podstawowej obawy – bezpośrednich zagrożeń dla pojedynczych jednostek, a rząd może odpowiadać tylko na następstwa ataków na jednostki. Z tego powodu, odpowiedzialni ludzie biorą podstawową i ostateczną odpowiedzialność za obronę swojego życia i życia ich najbliższych; rodziny czy przyjaciół.

WOLNOŚĆ

Tradycja posiadania broni, jak każda inna kultura etyczna, słusznie domaga się wolności. Bez wolności ludzie są niewolnikami, a tradycja posiadania broni traktuje niewolnictwo jako odrażające. Ludzie żyjący zgodnie z tą tradycją nie będą tolerować niewolnictwa i mają środki, by je odrzucić. Nieodpowiedzialny, nieuzbrojony obywatel nie posiada natychmiastowej namacalnej obrony przed atakami lub utratą wolności, ale osoby uzbrojone są odpowiednio wyposażone, by podtrzymać i bronić swojej wolności i wolności swoich bliskich.

INNYMI SŁOWY TRADYCJA POSIADANIA BRONI JEST KULTURĄ ETYCZNĄ.

Nieograniczone prawo człowieka do jego własnego życia, własności i owoców jego pracy czy intelektu jest obiektywnym źródłem moralności. Bez tej wyjątkowej, obiektywnej moralności osoba jest niewolnikiem, który będzie dopuszczał istnienie dowolnej tyranii. Bycie odpowiedzialnie uzbrojonym jest zaporą dla niewolnictwa czy innej tyranii. Społeczeństwo określone przez osobistą odpowiedzialność, szacunek, kurtuazję i takie, które rząda wolności jest tym, które może oprzeć się czy odeprzeć tyranię czy inny atak na moralność i zachować prawość społeczeństwa.

Taka jest tradycja posiadania broni. To spokojne i wytrwałe obalanie kłamstw i demagogii wrogów wolności, odpowiedzialności i prawości. Podczas gdy niektórzy złośliwie źle definiują tradycję broni, fakty egzemplifikujące odpowiedzialność uzbrojonych obywateli są oczywiste dla wszystkich, którzy chcą je dostrzec.

Wpis jest swobodnym tłumaczeniem – link do oryginału znajduje się poniżej tekstu.

ANDY RUTLEDGE

Next Post Previous Post