Szkolenia

Klub Strzelecki Defendu oferuje szkolenia z zakresu sportu strzeleckiego i strzelectwa w ogóle. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę szkoleń.

Pistolet sportowy

Pistolet sportowy 25m (Psp) i pistolet centralnego zapłonu 25m (Pcz)

Strzelanie statyczne

Szkolenie skierowane do osób interesujących się precyzyjnym strzelaniem. Szkolenie Pistolet sportowy ma budować umiejętność prawidłowego powtarzalnego procesu oddawania strzałów do tarczy w trybie statycznym. Powtarzalność ma tu największe znaczenie. Szkolenie prowadzone zarówno w kalibrze czysto sportowym 22lr (boczny zapłon) jak również i większym zakresie kalibrów od 7,62 mm do 9,65 mm (centralny zapłon). Podstawą szkolenia jest budowanie nawyków oddawania strzałów z uwzględnieniem psychofizyki organizmu oraz wypracowaniu procesu skupienia przez strzelca. Szkolenie pozwala zbudować umiejętności pozwalające skutecznie brać udział w klasycznych dyscyplinach strzelectwa.

Karabin sportowy

Karabin sportowy 50m (Ksp), karabin dowolny 50m (Kdw) i Karabin Trzy postawy.

Karabin wyborowy

Strzelanie długodystansowe na 500 i więcej metrów.

Szkolenie skierowane do osób pragnących przejść na „dalszy” etap strzelectwa. Szkolenie Karabin wyborowy ma budować umiejętność prawidłowego powtarzalnego procesu oddawania strzałów do tarczy w trybie statycznym ale z uwzględnieniem większej odległości a co za tym idzie dodatkowych parametrów wpływających na tor lotu pocisku. Szkolenie prowadzone na odległości do 300m z wykorzystaniem broni centralnego zapłonu w kalibrach od 5,56 mm do 11,43 mm.

Podstawą szkolenia jest umiejętność oddawania powtarzalnych celnych strzałów do tarczy na odległości do 100m. W trakcie szkolenia wiedza strzelca poszerzana jest o niezbędną wiedzę w zakresie balistyki, wpływu środowiska na tor lotu, wpływu postawy i pracy organizmu w pozycji leżąc na oddawany strzał. Szkolenie pozwala zbudować umiejętności pozwalające na rozpoczęcie przygody w zawodach strzeleckich dedykowanych strzelaniu na duże odległości.

IDPA

Ten rodzaj strzelectwa praktycznego jest sprawdzianem i częścią systemu szkoleniowego dla różnych formacji służb mundurowych, policji, służb ochrony i straży przemysłowych oraz posiadaczy broni do obrony własnej.

defendu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pistoletu Obronnego zostało założone w 1996 roku przez entuzjastów strzelectwa praktycznego, dla których ewolucja IPSC w kierunku sportu wyczynowego była odejściem od założeń realiów praktyki szkolenia

Klasy sprzętowe

 • Fabryczny pistolet obronny
 • Zmodyfikowany pistolet obronny
 • Pistolet obronny kalibru .45 ACP
 • Rewolwer obronny

Konstrukcja torów

defendu

(Nie)dozwolone modyfikacje

Wyklucza się modyfikacje broni i wyposażenia (kabury, ładownice, pasy itp.) zmierzające do jej usportowienia i dająca przewagę na zawodach.

3gun

Dynamiczne konkurencje strzeleckie wg NRA

Narodowe Stowarzyszenie Karabinowe z USA wypromowało dynamiczny sport strzelecki, który również w Polsce jest obecny.

IPSC

Wyszkolenie strzeleckie w zakresie dyscyplin IPSC

Klasy sprzętowe

 • Production - broń fabryczna, dozwolone modyfikacje producenta.
 • Racegun - broń z optyką i/lub kolimatorami.
 • Open - broń dowolnie modyfikowana.

  Metody punktacji

  • Virginia - w tej metodzie możemy „dostrzeliwać” jeśli np. widzimy bądź czujemy, że nie trafiliśmy.
  • Comstock - najbardziej popularna; oddajemy wcześniej określoną ilość strzałów, a za każdy dodatkowy strzał jesteśmy karani odjęciem punktów.

   Faktor

   Kluczowym czynnikiem w IPSC jest czas „przebiegu”, czyli wykonania zadania strzeleckiego na torze. Czas dzieli się przez uzyskany wynik punktowy.

Rzutki

Strzelanie do ceramicznych rzutków w kształcie dysku. TRAP, SKEET.

ISSF określa kilka konkurencji rzutkowych:

Trap to dziedzina strzelectwa sportowego, w której z gładkolufowych strzelb śrutowych oddaje się strzały do ceramicznych rzutków wyrzucanych z maszyny pod różnym kątem. W trapie strzela się z pięciu stanowisk rozmieszczonych po łuku oddalonym o 15 metrów od wyrzutni. Maszyna wyrzucająca rzutki znajduje się na przedłużeniu środkowego stanowiska nr 3 i wyrzuca cele w losowy sposób w stożku 44°. Cały cykl zawodów składa się z 125 (mężczyźni) lub 75 (kobiety) strzałów + 25 strzałów w finale dla najlepszych sześciu zawodników[a]. Dozwolony kaliber broni w trapie to 12/76, przy maksymalnej naważce 24,5 gramy kulistego śrutu o maksymalnej średnicy 2,6 mm.

Skeet to dziedzina strzelectwa sportowego, w której z gładkolufowych strzelb śrutowych oddaje się strzały do ceramicznych rzutków wyrzucanych z maszyn umieszczonych w dwóch budkach (niskiej i wysokiej), umieszczonych po bokach pola pod różnym kątem. W skeecie strzela się z ośmiu stanowisk, z których siedem jest rozmieszczonych po łuku łączącym obie budki a ósme w centralnym punkcie między budkami na osi pola. Maszyna wyrzucająca rzutki powinny być tak ustawione, by przecięcie się dróg rzutków nastąpiło na osi pola. Cały cykl zawodów składa się z 125 (mężczyźni) lub 75 (kobiety) strzałów w seriach po 25 strzałów oraz 16 strzałów w finale dla najlepszych sześciu zawodników. Dozwolony kaliber broni w trapie to 12/76, przy maksymalnej naważce 24,5 grama kulistego śrutu o maksymalnej średnicy 2,6 mm, zwykle dla skeet jest to 2,0 mm i 24 gramy.

Broń krótka

Obsługa i strzelanie z pistoletu i rewolweru.

Broń krótka EDC

Aspekty prawne i praktyczne - codziennego noszenia broni.

Lepiej nosić niż się prosić

Broń długa

Obsługa i strzelanie z karabinów i strzelb.

Kursy

Kursy i uprawnienia z zakresu strzelectwa.

Skontaktuj się z nami, Pomożemy!

Chcesz przygotować się do egzaminu na Patent Strzelecki, zdobyć uprawnienia prowadzącego strzelanie, zostać instruktorem strzelectwa? Skontaktuj się z nami, Pomożemy!

Pointshooting

Metoda szybkiego strzelania w kontakcie bezpośrednim bez użycia przyrządów celowniczych. Stosowany w sytuacjach ochrony życia, gdzie istnieje ryzyko postrzelenia i występują czynniki takie jak: brak czasu żeby użyć przyrządów celowniczych, słabe oświetlenie lub jego brak, instynktowne reakcje ciała w kontakcie bezpośrednim.

Celem szkolenia jest oddanie celnej serii strzałów w jak najkrótszym czasie.

 • Krótka historia FSA (Fairbairn, Sykes, Applegate)
 • Wyjaśnienie terminu strzelanie instynktowne.
 • Podstawowe ćwiczenie z pozycji frontalnej i pozycji „combat”.
 • Strzały pojedyncze, dublety i serie strzałów.
 • Strzelanie w ruchu do przodu i podczas cofania się.
 • Ćwiczenie „zamek błyskawiczny”.
 • Ćwiczenie „Dwa na klatkę, dwa w głowę”.
 • Ćwiczenie z poruszaniem się prawo – lewo.
 • Zasady strzelania pod kątem, po obrocie. Statycznie i w ruchu.
 • Połączenie wszystkiego w 1 ćwiczenie. Gwałtowny ogień podczas poruszania się naprzód, do tyłu, w prawo, naprzód, do tyłu, w lewo.

Pointshooting w ruchu

Kilka efektywnych metod, które mogą być użyte w sytuacjach samoobrony lub walki.

Celem szkolenia jest osiągnięcie wyniku strzelania 15 pocisków w czasie 8-10 sekund pozostając w ruchu.

Wykonanie ćwiczeń z poziomu I w pozycji 3/4 i 1/2.

 • Wyjaśnienie jak dystans wpływa na technikę strzelania.
 • Ćwiczenia z wieloma celami.
 • Strzelanie w pozycji „wycofanej”. Wyjaśnienie zasadności i sposobu dźgnięcia lufą.
 • Powtórka ćwiczenia z uderzeniem w twarz.
 • „Podchody”. Powolne przesuwanie się do i od różnych celów, strzelanie do najbliższego celu na sygnał z różnych pozycji (wyprostowana, 3/4, 1/2, wycofana).

Pointshooting broń długa

Kurs dotyczy strzelanie w pomieszczeniach i na krótkim dystansie; w dowolnych warunkach oświetlenia z wykorzystaniem przyrządów celowniczych i bez z użyciem karabinu lub innej długiej broni.

Przećwiczenie następujących elementów.

 • Pozycja strzelecka
 • Pięć rodzajów strzelania z broni długiej: ogień celowany i 4 metody point shooting
 • Ogień celowany.
 • Użycie przednich przyrządów celowniczych.
 • Strzelanie bez przyrządów celowniczych.
 • 4 w ciało 2 w głowę.
 • „Zamek błyskawiczny”.
 • Strzelanie w ruchu.
 • Obroty i strzelanie pod kątem.
 • Wiele celów.
 • Strzelanie spod ramienia.
 • Zmiana broni na zapasową.
 • Uderzenia bronią.
 • Trening “S”.
 • trening S.A.S

Force on force

Strzelanie w samoobronie, w sytuacjach skrajnych, pod wpływem stresu, z użyciem trenażerów

Wszystkie ćwiczenia wykonywane z pozycji 0 – nieprzeładowana, broń w kaburze, pod ubraniem.

Symulacja sytuacji awaryjnych i radzenie sobie z nimi: zmiana celów, zacięcia, koniec amunicji i inne

Ćwiczenia „force on force” z użyciem symulatorów ASG, RAM i innych