Historia powstania systemu i nazwy

Defendu to współczesny system walki rozwinięty przez Williama Fairbairna i Erica Sykesa dla Policji Miejskiej w Szanghaju w latach 20-tych XX wieku.

Combatives

Nowożytne systemy walki

Nazwa ta jest zbiorczym określeniem wszystkich nowożytnych systemów walki, które powstawały na początku XX wieku. Traktowały one walkę jako zjawisko całościowe, nie dzialąc jej na walkę wręcz i uzbrojoną. Legło to u podstaw późniejszych systemów szkoleniowych.

Początki

Przyczyna powstania

Potrzeba stworzenia skutecznego systemu szkolenia Policji w ówczesnych czasach powstała wskutek wysokiego odsetka ginących funkcjonariuszy i rozwijającego się bez przeszkód bezprawia. System szkoleń i walki powstał na podstawie obserwacji naturalnych zachowań ludzkich w sytuacjach ekstremalnych oraz ich wykorzystywaniu w procesie nauczania.

Historia powstania

System powstał na potrzeby Policji Municypalnej w Szanghaju i był rozwijany przed i w trakcie II Wojny Światowej.

Szanghaj

Ówczesny tygiel bezprawia, na którego ulicach ginęli funkcjonariusze i obywatele. Na podstawie swoich umiejętności i obserwacji Faribairn i Sykes stworzyli system, który:

  • pozwalał w szybkim tempie wyszkolić funkcjonariusza,
  • nie nakładał ograniczeń na naturalne odruchy,
  • opierał się na reakcjach instynktownych,
  • był skuteczny w konfrontacji,
  • przechylił szalę zwycięstwa na rzecz stróżów prawa,
  • a kilka lat później pomógł siłom alianckim wygrać II Wojnę Światową.

II Wojna Światowa

Przez swoich twórców i propagatorów system został przyjęty jako podstawa szkoleń w tworzonych jednostkach specjalnych Wojsk Alianckich, w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA. Nauczano go także Polskich Cichociemnych. Choć szkoleniowcy rozdzielili się ich doświadczenie legło u podstaw takich jednostek jak OSS, CIA, SAS i innych. Z Szanghaju system powędrował również do Chin a podobne metody strzeleckie były rozwijane w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Defendu

Nazwa Defendu to tytuł książki napisanej przez Fairbairna. Jest złożeniem angielskich słów defend you

Co ciekawe sam autor nie używał tej nazwy powszechnie. Stosował nazwy "Brudna walka" lub "Naukowa samoobrona" (Gutter fighting, Scientific Selfdefence)